Fragtfrit
Velkommen! Du kan Log ind eller Opret en konto

Betingelser

 

Generelt

De angivne vilkår regulerer kundens brug af varer leveret af Gulvxtra.dk. Disse vilkår gælder for al salg fra Gulvxtra.dk, så længe intet andet er aftalt skriftligt imellem parterne. Betingelserne er udarbejdet iht. norsk lov om forbrugerkøb af 2002-06-21 nr. 34, og regulerer handel med privatkunder.

 

Priser

Alle angivne priser er inkl. moms og ekskl. fragt, hvis ikke andet er specificeret. I tilfælde af skrive- eller trykfejl af væsentlig karakter af Gulvxtra.dk kan dette ændres uden undtagelse, hvis kunden er blevet gjort opmærksom på forholdet på forhånd og inden rimelig tid, efter at fejlen er opdaget.

 

Fragt

Når du finder et produkt, som du ønsker at bestille fra os kan du beregne fragtomkostningen for det aktuelle produkt med vores fragtberegner. For at kunne gøre dette skal du føje det aktuelle produktet til din indkøbskurv med det antal, du ønsker at købe. Du vælger derefter indkøbskurven og angiver dit postnummer i fragtberegneren. Du får vist fragtomkostningerne for varerne i din indkøbskurv.

Dette kan du gøre uden at bestille produktet. Hvis du ønsker at bestille varerne i din indkøbskurv, skal du trykke på kasse, som tager dig videre til leverings- og betalingsinformation. Du har ikke bestilt noget hos os, før du har bekræftet ordren i trin 6.

 

Levering

Alle leveringstider, som vi angiver, skal anses som vejledende. Leveringstiden beregnes fra vi har modtaget betaling, indtil kunden har modtaget varene. Når tid er angivet i antal dage, er der tale om arbejdsdage, weekender og helligdage tælles ikke med. Hvis kunden ønsker at udsætte sin levering, kan dette aftales på forhånd. Dette forudsætter, at alle varer er betalt fuldt ud. På leveringstidspunktet er det kundens ansvar at være til stede på den aktuelle leveringsadresse for varemodtagelse. Betalt fragt er inkl. levering til døren, men ikke længere. Kunden er selv ansvarlig for at bære sine varer ind. Det er eksklusiv transport ind i selve boligen. Alle angivne leveringstider er vejledende og kan afvige. Vi forbeholder os ret til at afvige fra angivet leveringstid uden nærmere varsling.

Vi forbeholder os ret til at nægte levering af samtlige varer på grund af vores lagersituation.

 

Varemodtagelse

Når kunden modtager varen, er kunden selv ansvarlig for at kontrollere, at varen ikke er beskadiget fra transporten. Hvis der opdages beskadigelser, skal dette noteres på transportselskabets fragtbrev og underskrives af kunden og chaufføren. Kopi af fragtbrev sendes derefter til post@gulvxtra.dk. Der ydes ingen erstatning for skader, der ikke anføres på fragtbrevet. Eventuelt beskadigede varer skal opbevares af kunden for afhentning af transportselskabet.

 

Produktkontrol

Kunden må selv kontrollere produktet før montering. Der er ingen reklamationsret på produkt med fejl, som er færdigmonteret.

 

Reklamation

Ved fejl og mangler på produkt købt hos Gulvxtra.dk skal du som kunde tage kontakt til os for behandling af en mulig reklamation. Vi vil da kontakte vores leverandør, som sender en repræsentant ud til videre opfølgning.

Før fejl anmeldes skal kunden undersøge, om forholdet skyldes forkert brug og/eller montering af produktet. Hvis produktet ikke fungerer, sådan som Gulvxtra.dk har beskrevet, skal kunden melde dette til Gulvxtra.dk. Kunden mister sin ret til at gøre en mangel gældende, hvis han ikke giver besked til Gulvxtra.dk, umiddelbart efter, at han har opdaget eller burde have opdaget manglen.

 

Hjælp

Snarest muligt efter at være blevet gjort bekendt med en mangel ved produktet er Gulvxtra.dk forpligtet til at iværksætte tiltag for at hjælpe kunden. Hvis kunden på eget initiativ iværksætter tiltag for at udbedre manglen, ud over det som måtte være aftalt med Gulvxtra.dk, dækker Gulvxtra.dk ikke disse udgifter.

 

Fortrydelsesret

Ved køb af varer hos Gulvxtra.dk har kunden 14 dage ubetinget fortrydelsesret på køb. Den norske lov om fortrydelsesret gælder kun for forbrugerkøb. Returneringsomkostningerne betales af forbrugeren. (jf. den norske lov om fortrydelsesret, paragraf 15, stk. 1).

 

Returnering

Hvis kunden ønsker at returnere varer, tages hele kartoner retur. Alle returneringer skal på forhånd aftales med sælger. Returnering uden aftale med sælger giver ikke ret til tilbagebetaling. Alle varer, som skal returneres, skal returneres på forsvarlig vis, således at intet bliver beskadiget. Omkostninger for returfragt dækkes af kunden. Kontakt kunderservice på telefon (+47) 971 91 745 eller på email post@gulvxtra.dk for at avtale retur. Les mer om retur af varer her.

 

Force majeure

Er Gulvxtra.dk forhindret i at levere eller udføre obligatorisk omlevering, eller bliver en sådan leveringspligt en urimelig belastning på grund af arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed, når partene ikke kan råde over den, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militære indkaldelser af tilsvarende omfang, rekvisition, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og opløb, mangel på transportmidler, almindelig mangel på varer, indskrænkning i tilførsel af brændstof samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører eller producenter som følge af sådanne omstændigheder som omhandles i dette punkt, er Gulvxtra.dk fritaget for alt andet ansvar end i reklamationstilfælde og kreditere den til den mangelfulde vares tilhørende købesum.

 

Ekstraordinære forhold

Gulvxtra.dk er kun forpligtet til at hjælpe, hvis der er påvist fejl eller mangler ved varen. Dette gælder dog ikke, hvis Gulvxtra.dk kan godtgøre, at manglen skyldes forhold udenfor Gulvxtra.dk's kontrol, og som Gulvxtra.dk ikke med rimelighed kan forventes at undgå følgerne eller overvinde følgerne af. Gulvxtra.dk er ikke ansvarlig for indirekte tab som følge af mangler med mindre tabet er forårsaget ved grov uagtsomhed eller forsæt fra Gulvxtra.dk's side.

 

Salgspant/betalingsvilkår

Gulvxtra.dk har salgspant i de solgte varer som sikkerhed for sit krav på købesummen med tillæg af renter og omkostninger, jfr. den norske pantelovs paragraf 3-14 flg.

 

Ændring af vilkårene

Gulvxtra.dk forbeholder sig ret til at ændre de nuværende vilkår, herunder som følge af ændringer i lovgivningen.