Fragtfrit
Velkommen! Du kan Log ind eller Opret en konto

Læggevejledning

 

Generelt

En læggevejledning følger med alle vores produkter. Kunden er ansvarlig for at læse læggevejledningen, før læggearbejdet påbegyndes. Skulle der mod forventning ved en fejl ikke befinde sig en læggevejledning pakken, skal kunden kontakte Gulvxtra.dk, således at denne vejledning kan blive eftersendt på mail eller med post. Vi gør opmærksom på, at det er læggevejledningen, som er vedlagt varen, der skal følges.

 

Forberedelser

Flydende lægning indebærer, at parketgulv ikke skal fastgøres til underlaget (hverken med søm eller lim). Underlaget skal være jævnt, fast, tørt og rent samt opfylde kravene i gældende "Hus AMA". Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 30-60 %, og temperaturen skal være mindst 18 °C både før, under og efter læggearbejdet. Ved fugt i bygningen skal lokalerne derfor luftes ud og varmes op i god tid før læggearbejdet, så der er et korrekt indeklima. De ovenfor nævnte klimakrav gælder også for opbevaring af gulv. Opbevar ikke parketten direkte på/mod betonunderlag. Emballagen skal først åbnes, når læggearbejdet påbegyndes.

 

Værktøj

Udover almindeligt værktøj som hammer, håndsav, stik- eller rundsav, tommestok, vinkeljern, pen, bor og stemmejern, anbefales det at bruge en slagklods (ikke nødvendig for Combiloc). Slagklodsen bruges til at skåne de yderste kanter, når de slås sammen. Brug aldrig en afskåret kantdel som slagklods, fordi det fører til opflisning af den yderste kant. Tarktool er en trækstang fra Tarkett, som forenkler opgaven med at lægge de yderste gulvplader. Hvis du bruger en stik- eller rundsav, skal du save fra bagsiden af kanten. Hvis du bruger almindelig håndsav, skal du have fra forsiden af kanten.

 

Fugtisolering

Der skal altid anvendes en fugtspærre, idet der er risiko for fugt i underlaget. Fugtspærren skal desuden altid bruges, når underlaget er beton på mark, letbetonbjælkelag, gulv over fugtige og varme rum (vaskerum, fyrerum osv.), gulv med indstøbte eller fritliggende varmekabler samt på bjælkelag over kryberum. Fugtspærren skal bestå af aldersbestandig polyetylenfolie (min. 0,20 mm tyk), eventuelt en fugtsperre/cellfoam af typen Tarkoflex med aldersbestandighed og fugtbestandighed i henhold til kravene i "Hus AMA". Fugtspærren skal lægges med et overlap på min. 200 mm. Ved brug af Tarkoflex Light er mindstekravet 70 mm (overlap med tape). Ved ekstreme fugtforhold anbefales brug af ventileret fugtbeskyttelse af typen "Blå Platon". Dette kan kombineres med mekanisk ventilation. Ved lægning af lamelparket, som er tyndere end 14 mm, på denne type underlag skal der først monteres en trykfordelende plade (f.eks. fiberplade, krydsfinér eller spåplade, min. 6 mm tyk) samt et mellemlag af gulvpap ovenpå fugtbeskyttelsen.

 

Planlægning

Læggeretning

Hvis rummet er nogenlunde kvadratisk, skal de lange sider lægges parallelt med det indfaldende lys. I lange, smalle rum er det mest hensigtsmæssigt at lægge de yderste kanter i rummets længderetning på grund af træværkets bevægelser (se afsnittet BEVÆGELSESFUGE nedenfor). Mål rummet op. Hvis den sidste gulvplade er smallere end 5 cm eller hvis væggen er ujævn, bør den første del af pladen kappes.

Lægning af plankegulv

På planker består slitagedelen af et enkelt sammenhængende træstykke, og der forekommer farveforskelle mellem brædderne. Selv små farveforskelle mellem brædder, der ligger ved siden af hinanden, kan være forstyrrende, så derfor skal man sortere brædderne, før de bliver lagt. Åbn flere pakker, og læg brædderne, så farveovergangene bliver jævne. Så undgår du, at de lyseste brædder lægges ved siden af de mørkeste.

 

Bevægelsesfuge

Træ er et levende materiale. Det betyder, at et parketgulv, som lægges flydende, vil bevæge sig en smule (udvide sig og trække sig sammen) i takt med ændringer i indendørsklimaet, til trods for den stabiliserende lagkonstruktion. Derfor skal der altid være et mellemrum (en såkaldt bevægelsesfuge) på mindst 1,5 mm per breddemeter gulv og minimum 8-10 mm mellem gulv og væg. Det samme gælder ved/rundt om tærskler, rør, trapper, søjler, karmin/pejs, stengulv osv. Bevægelsesfugen (mellemrummet) skjules med en liste eller sokkel.

 

Maksimal Læggeflade

Sammenlimede forbindelser og 2-lock "Rene" (rektangulære) flader kan normalt belægges med en sammenhængende flade på op til 250 m2. Maksimal gulvbredde er 12 m. Større flader skal deles op med bevægelsesfuger.

Ultraloc

Maksimal flade, som beskrevet ovenfor, er ca. 100 m2. Maksimal gulvbredde er 8 m, og længden (i pladernes retning) er 12 m. OBS! Når læggearbejdet er startet, skal pladerne altid lægges i den retning, man går!

Generelt

I mere komplicerede tilfælde, for eksempel når gulvet skal lægges i en gang med rum på begge sider eller i rum, som ligger efter hinanden med døre eller buer imellem, kan gulvet "bule" på betydeligt mindre flader end beskrevet ovenfor. I sådanne tilfælde anbefales det at lægge gulvet i flere, uafhængige firkanter/rektangler adskilt af bevægelsesfuger. Hvis det er nødvendig at lægge alle flader, som et enkelt sammenhængende gulv uden bevægelsesfuger, kan lamelplader limes til undergulvet (se egen læggevejledning). Dette er en metode, som reducerer parketgulvets bevægelser til et minimum, og som også skal bruges ved mønsterlægning, hvor pladerne lægges i forskellige retninger, samt i andre tilfælde, som indebærer uregelmæssig bevægelse i gulvet. Ved limning til underlag anbefales det at bruge gulv med Combilocprofil eller almindelig not og fer. Ved mønsterlægning skal der benyttes produkter med almindelig not og fer, da det er enkelt at lave nye fere ved en eventuel afskæring.

 

Sammenføje Bord

Plader med almindelig not og fer skal punktlimes, dvs. at en ca. 10 cm lang limstreng skal påføres langs pladens notrille med en halv meters mellemrum. For større gulv, >7-8 meter bredde, og/eller for gulv som udsættes for stor slitage samt ved gulvvarme, anbefales såkaldt tæt punktliming, dvs. ca. 20 cm lange limstrenge med 20 cm mellemrum. De korte ender skal altid limes langs hele længden, både ved store og små gulv. Vi anbefaler Tarkett Lim D3.

2-lock

Med 2-lock-systemet låses pladerne ved at de vinkles ind mod hinanden og så trykkes ned og ind i den foregående plades profil. Hverken slagklods eller hammer skal benyttes.

 

Forskellige typer underlag

Kældergulv eller betongulv.

Eventuelle ujævnheder skal spartles. Pålæg en fugtspærre (se afsnittet FUGTISOLERING ovenfor) samt et mellemlag som f.eks. uldpap eller skumunderlag.

Gamle tregulv

Kontrollér, at undergulvet er fast, jævnt, fri for råd og revner. Større ujævnheder skal spartles eller slibes bort. Mindre ujævnheder udjævnes med gulvpap. Derefter skal gulvpap anvendes som underlag for de nye plader, som skal lægges vinkelret på de gamle plader. Alternativt kan 14 mm og 20 mm gulv med almindelig not og fer-sammenføjning fastgøres med søm på underlaget. Gulv med limfrie forbindelser skal ikke fastgøres med søm.

Spånplade

Samme fremgangsmåde som ovenfor, bortset fra at de ikke skal fastgøres med søm. Se PLANLÆGNING ovenfor for beskrivelse af læggeretning.

Hårde eller bløde gulvbelægninger

Parketgulv kan lægges direkte på vinylgulv, linoleumsgulv, nålefilt og tynde, tætknyttede væg-til-vægtæpper. Brug gulvpap eller cellfoam som mellemlag ved lægning på "hårde" vinylgulv og linoleumsgulv. Kontakt din gulvforhandler for råd og tips.

EPS, skumplast 14 mm og 20 mm parketgulv kan lægges på skumplastisolering med en trykstyrke på minimum 150 kN/m2. Pladerne lægges sammenhængende og vinkelret i forhold til lamelpladernes længderetning. Eventuel fugtspærre lægges under EPS-pladen eller skumplastpladen. Brug gulvpap som underlag.

Parketgulv, der er tyndere end 14 mm

En plade til belastningsfordeling (f.eks. fiberplade, krydsfinér eller spånplade, min. 6 mm tyk) skal lægges over skumplasten. Eventuel fugtspærre lægges under EPS-pladen eller skumplastpladen. Brug gulvpap som mellemlagsmateriale på belastningsfordelende plader.

 

Gulvvarme

Varmesystemet skal være udformet således, at det giver jævn varme over hele gulvarealet og aldrig overstiger 27 °C på noget sted. Gælder også under tæpper, skab osv. For at opnå dette kræves et selvbegrænsende varmesystem eller et forskriftsmæssigt udformet system for vandbåren varme. Fugtspærre skal altid bruges til gulv med gulvvarme. Plade med almindelig not og fer skal lægges med såkaldt tæt punktlimning. Når varmen passerer gennem parketgulvet, tørres gulvet mere end normalt, og der kan opstå små sprækker under opvarmingsperioden. Bøg og løn bevæger sig mere end andre træsorter, og vi fraråder derfor brug af disse træsorter sammen med gulvvarme. Overhold retningslinjerne for maksimalt flademål.

 

Tildækning

Efter lægning og eventuel gulvbehandling skal parketgulvet dækkes til, idet der er fare for, at folk skal gå på det eller gøre det snavset, inden det skal tages i brug. Beskyttelsesmaterialet skal være fugtgennemtrængende og må ikke misfarve den færdige gulvflade. Eventuel tape skal ikke fastgøres direkte på parketfladen.

 

Fejl på Materialer

Alle komponenter i dette parketgulv er blevet kontrolleret gennem hele produktionsprocessen. Selve gulvoverfladen er blevet testet særskilt og kvalitetskontrolleret i henhold til vores specifikationer. Hvis du alligevel skulle finde en plade, som ikke matcher de øvrige plader, beder vi dig om ikke at montere det. Vi er kun ansvarlige for omkostninger tilknyttet plader, der er fejl på. Efter udført inspektion erstatter vi fejlbehæftede materialer. Vær opmærksom på, at hvis en fejlbehæftet plade monteres, kan leverandøren ikke holdes ansvarlig for slutresultatet.

 

Vedligeholdelse

Tarkett Parket Hardvoksolje: Vedligeholdelsesvejledning Hardvoksolje.pdf

Tarkett Laminat: Vedligeholdelsesvejledning Laminat.pdf

Fjordal Parket: Vedligeholdelsesvejledning Fjordal.pdf

RBI Parket: Vedligeholdelsesvejledning RBI Parkett.pdf

RBI Laminat: Vedligeholdelsesvejledning RBI Laminat.pdf